Oferta

PLAN-Biuro Architektoniczne wykonuje projekty:

 

Projekty architektoniczne i wielobranżowe budownictwa ogólnego:

  • projektujemy budynki mieszkalne  jedno i wielorodzinne

  • budynki użyteczności publicznej /budynki biurowe, supermarkety wielkopowierzchniowe, komercyjne handlowe markety sieciowe, salony samochodowe, obiekty obsługi motoryzacji diagnostyki i serwisu, stacje paliw, budynki oświaty i szkolnictwa, sportu i rekreacji, magazyny.

  • opracowywanie projektów kamienic i obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków, parki, ogrody historyczne,

  • budynki budownictwa przemysłowego

 

Przygotowanie procesu inwestycji w zakresie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. / niezbędne dokumenty w tym warunki techniczne zasilania, mapy geodezyjne, opinie i ekspertyzy, uzgodnienia /doradztwo budowlane i inwestycyjne, wraz z pełnieniem nadzorów w zakresie nadzoru autorskiego, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

PLAN-Biuro Architektoniczne udziela informacji w zakresie:

Przygotowanie procesu inwestycji w zakresie kompletowania dokumentów formalnych niezbędnych dla uzyskania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę (dokumenty: warunki techniczne zasilania, mapy geodezyjne, lokalizacje wjazdów, warunki zabudowy obiektów kubaturowych i urbanistycznych, opinie i ekspertyzy, uzgodnienia)

Doradztwo budowlane i inwestycyjne, wraz z pełnieniem nadzorów w zakresie nadzoru autorskiego, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.