Oferta

PLAN Biuro Architektoniczne wykonuje projekty:

 

Projekty architektoniczne i wielobranżowe budownictwa ogólnego:

  • domy mieszkalne i budownictwo wielorodzinne

  • budynki użyteczności publicznej / salony samochodowe, budynki oświaty i szkolnictwa, sportu i rekreacji, budynki biurowe, magazyny.

  • Budynki zabytkowe i historyczne.

  • budynki budownictwa przemysłowego

 

Przygotowanie procesu inwestycji w zakresie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. / niezbędne dokumenty w tym warunki techniczne zasilania, mapy geodezyjne, opinie i ekspertyzy, uzgodnienia /doradztwo budowlane i inwestycyjne, wraz z pełnieniem nadzorów w zakresie nadzoru autorskiego, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

PLAN Biuro Architektoniczne udziela informacji w zakresie:

Przygotowanie procesu inwestycji w zakresie kompletowania dokumentów formalnych niezbędnych dla uzyskania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę (dokumenty: warunki techniczne zasilania, mapy geodezyjne, lokalizacje wjazdów, warunki zabudowy obiektów kubaturowych i urbanistycznych, opinie i ekspertyzy, uzgodnienia)

Doradztwo budowlane i inwestycyjne, wraz z pełnieniem nadzorów w zakresie nadzoru autorskiego, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.